Werkwijze Speltherapie

Welke kinderen zijn welkom  |  De intake  |  De therapie  |  Het oudercontact

 

In de spelkamer wordt gespeeld en spelen heeft iets magisch! Spelen laat zorgen en angsten verdwijnen en laat het kind ontspannen. Het kind doet nieuwe energie op zodat het zelf de wereld weer beter aankan. Spel is de taal van het kind. Wat een kind nog niet zo goed kan zeggen kan het wel in zijn spel laten zien. De taak van de speltherapeute hierbij is om het spel te verwoorden en zo betekenis te geven aan wat het kind speelt. In speltherapie krijgt het kind de ruimte om zijn emoties, angsten en zorgen te uiten en zijn opgedane ervaringen te verwerken. De speltherapeute staat het kind bij door al spelend samen met het kind zijn angsten onder ogen te komen, zijn problemen te verhelderen, nieuwe mogelijkheden uit te proberen en te oefenen met nieuw gedrag. Waar nodig brengt de speltherapeute structuur aan in het spelen zodat het spel ten allen tijden overzichtelijk en veilig blijft voor het kind. Als na verloop van tijd het leed van het kind verdwijnt of hanteerbaar wordt voor zowel het kind als zijn omgeving is het einde van de therapie in zicht.