Speltherapeute

Mijn naam is Mariėtte van Griensven. Ik ben een gediplomeerd speltherapeute en heb sinds 2009 een eigen Praktijk voor Speltherapie in Ravenstein. Daarvoor heb ik ruim 15 jaar in zowel het speciaal onderwijs als in de jeugdhulpverlening gewerkt met kinderen (en hun ouders) die op velerlei wijze speciale en specifieke aandacht, zorg en begeleiding nodig hebben o.a. kinderen die moeilijk kunnen leren, kinderen die sociaal zwak functioneren, teruggetrokken en angstige kinderen. Maar vooral ook met kinderen met autisme, AD(H)D, ODD en kinderen met een hechtingsstoornis. Deze ervaring heeft mij de overtuiging gebracht dat elk kind mogelijkheden in zich heeft om tot groei te komen.
Ik geloof in de kracht van ieder kind!
Mijn geloof in het kind, mijn onvoorwaardelijke acceptatie en respect, mijn vermogen tot echt luisteren en beschikbaar zijn is de basis waarop ik in contact ga met ieder kind. Deze positieve focus is dan ook mijn uitgangpunt in mijn werken met kinderen en ouders.

Ik ben ervan overtuigd dat het onmogelijk is om goed werk te verrichten zonder steun en reflectie van collega’s. Daarnaast hou ik mijn vak bij met jaarlijkse bij- en nascholing.
Ik vind het belangrijk om een goed contact te hebben met andere hulpverleners en verwijzers zoals scholen, huisartsen en GGZ.

    De Praktijk voor Speltherapie Ravenstein is aangesloten bij:
  • FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) - lidmaatschapsnummer: 108726
  • NVVS (Nederlandse Vereniging Voor Speltherapie) - registratienummer: B-13060
  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) - licentienummer: 209122R
  • NIBIG (het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) - registratienummer: 526787
AGB-code: 90-039680 (persoonlijk zorgverlenersnummer)
AGB-code: 90-18133 (praktijk zorgverlenersnummer).