Kosten


Wat zijn de kosten?

Spelsessie van 3/4 uur
 

70    euro

Oudergesprek
(per uur)

70    euro

Schrijven van het observatieverslag met behandeldoelen

70   euro

Verslaglegging voor derden

50   euro

Kilometervergoeding

25 cent per kilometer

Tarieven kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast

Mariette van Griensven is een geregistreerd speltherapeute zowel bij de NVVS (registratienummer B-13060) als de RBCZ (licentienummer 209122R) en de FVB (nummer 108726). 
De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de kosten indien ouder(s) aanvullend verzekerd zijn.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hier naar informeren bij hun eigen zorgverzekeraar. Op de site van de NVVS, Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten, is hierover de meest actuele informatie te vinden. www.speltherapie.net. De NVVS initieert contacten met de zorgverzekeraars om vergoedingen voor speltherapie te bewerkstelligen. Voor kinderen waarbij een diagnose vanuit de DSM IV is vastgesteld, bestaat de mogelijkheid om een PGB aan te vragen. Ouders kunnen met dit Persoons Gebonden Budget zelf zorg en begeleiding inkopen. Zie voor meer informatie www.pgb.nl. De gemaakte kosten zijn mogelijk ook fiscaal aftrekbaar. Een eerste kennismakingsbezoek is uiteraard kosteloos en vrijblijvend.