Werkwijze Speltherapie

Welke kinderen zijn welkom  |  De intake  |  De therapie  |  Het oudercontact

Hoe verloopt de speltherapie?
Wanneer na de intake door ouders en speltherapeute gekozen wordt om de speltherapie te starten komt het kind wekelijks 3/4 uur, op een vaste tijd, naar de spelkamer. Als het kind de eerste keer in de spelkamer komt wordt er met het kind afgesproken dat alles wat er gespeeld en gezegd wordt vertrouwelijk is. Dit is nodig omdat het spel vaak erg persoonlijk is en het kind daarin vaak de problemen uit waarmee het worstelt. Bovendien moet het kind, om zich volledig te kunnen uiten, de speltherapeute vertrouwen en zich volledig veilig voelen in de spelkamer. Daarom staat de eerste periode van de therapie het opbouwen van een vertrouwensrelatie centraal.
Wanneer het kind zich veilig genoeg voelt om in zijn spel zijn emoties te laten zien zal de therapeute dit spel verwoorden. Doordat de therapeute verwoordt wat het kind speelt krijgt het kind meer zicht in de situatie en in zichzelf. Door met het kind mee te spelen zal de therapeute het kind helpen een andere kijk op zichzelf en de situatie te krijgen en kan het kind leren om op een andere manier met dingen om te gaan. Op deze wijze ontstaan nieuwe inzichten bij het kind en krijgt het kind langzaam meer grip op zijn omgeving. In het spel kan het kind ook belevenissen (indringende ervaringen) verwerken door ze, met ondersteuning van de therapeut, opnieuw uit te spelen en op deze wijze te verwerken. Afhankelijk van het kind en het verloop van de therapie zal de speltherapeute ook doelgerichte interventies doen indien zij dit nodig acht om het kind verder te helpen.
De therapie wordt afgebouwd als kind, ouder(s)/verzorger(s) en therapeute het samen erover eens zijn dat het kind zelfstandig verder kan. Het kind is weer in balans! Een enkele keer wordt de therapie afgebouwd omdat het kind andere hulp nodig heeft. Afhankelijk van de problematiek van het kind bedraagt de speltherapie gemiddeld 20-30 spelsessies.