Werkwijze Speltherapie

Welke kinderen zijn welkom  |  De intake  |  De therapie  |  Het oudercontact

Hoe verloopt het oudercontact?
Om de ontwikkeling van het kind te begrijpen en te ondersteunen/stimuleren, is overleg tussen speltherapeute en ouder(s)/verzorger(s) van groot belang. Er zal dan ook regelmatig een oudergesprek plaatsvinden waarin bevindingen worden doorgesproken en waar nodig aan ouder(s)/verzorger(s) ondersteuning worden aangeboden. De frequentie van deze gesprekken wordt in onderling overleg bepaald en kunnen ook in de avonduren plaatsvinden. Wanneer blijkt dat ouders(s)/verzorger(s) behoefte hebben aan een intensievere vorm van ouderbegeleider kan een extern deskundige hiervoor ingeschakeld worden.

Wanneer ouders gescheiden zijn, wordt er naar gestreefd om beide ouders bij de behandeling te betrekken. Het is belangrijk dat het kind het gevoel heeft dat het van beide ouders toestemming heeft om naar therapie te komen en dat het van beide ouders vrij mag praten en spelen over gebeurtenissen die het kind bezighouden.
Overeenkomstig de beroepscode van de Nederlandse Vereniging Van werkwijze als beide ouders daarmee instemmen.

Indien ouders gescheiden zijn wordt ernaar gestreefd om beide ouders bij de behandeling te betrekken. De verzorgende ouder heeft de plicht om de andere ouder te informeren en consulteren.

Indien (bijvoorbeeld na een echtscheiding) door één van de ouders geen toestemming wordt gegeven voor behandeling, kan advies gevraagd worden bij Bureau Jeugdzorg of de Raad van de Kinderbescherming. Uiteindelijk zijn het belang, het welbevinden en de internationale rechten van het kind bepalend voor de keuze die hierin gemaakt wordt. Zie: beroepscode NVVS.

Tot slot kunnen er altijd gebeurtenissen plaatsvinden in het leven van een kind die belangrijk zijn om te weten voor zowel de ouder als de therapeute. Denk hierbij aan ziekte van een familielid, problemen op school of een fikste huilbui. Een kort mailtje of telefoontje over dit soort zaken is een prettige wijze om elkaar op de hoogte te houden hiervan.