Werkwijze Speltherapie

Welke kinderen zijn welkom  |  De intake  |  De therapie  |  Het oudercontact

Hoe verlooopt de intake?
De meeste kinderen worden verwezen door bijvoorbeeld de school of de huisarts. Ook ouder(s)/verzorger(s) zelf kunnen hun kind aanmelden. Hierna wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunnen de ouder(s)/verzorger(s) de problemen die worden ervaren voorleggen en wordt gesproken over de algemene ontwikkeling van het kind. Dit gesprek is zonder het kind. Het gesprek vindt plaats in de spelkamer zodat ouder(s)/verzorger(s) hier alvast een kijkje kunnen nemen. Na dit intakegesprek maakt de speltherapeute kennis met het kind. Het kind komt drie keer één uur spelen in de spelkamer. De speltherapeute kan het kind leren kennen en observeren. In deze fase kan door de speltherapeute, met toestemming van de ouder, ook contact gezocht worden met andere betrokkenen zoals bv. school of de huisarts. Vervolgens wordt een observatieverslag geschreven waarin de bevindingen van de speltherapeute worden beschreven en de behandeldoelen voor de therapie worden vastgesteld. Op basis van dit verslag beslissen ouder(s)/verzorger(s) met de speltherapeute, in een afsluitend intakegesprek, samen of de speltherapie kan beginnen.